AMA, ask me anything

Vad betyder olika akronymer inom digital marknadsföring?

Förklaringar till vad vanliga akronymer inom digital marknadsföring betyder.
Digital marknadsföring utmärks av en uppsjö av bokstavsförkortningar som många gånger gör området onödigt svårtillgängligt. Jag fick frågan om jag inte kunde lista och förklara de vanligaste akronymerna av en kollega inom ekonomi för några veckor sedan och påbörjade då den här sammanställningen.

Vanliga akronymer inom digital marknadsföring

Förklaringar till vad vanliga akronymer inom digital marknadsföring betyder. (Om du är på mobil kan du kan eventuellt behöva rotera den till landskapsläge för att se alla kolumner.)
AkronymKort förSvensk översättningFörklaring
AOVAverage order valueGenomsnittligt ordervärde, snittordervärdeAOV är det genomsnittliga belopp som kunder spenderar när de genomför köp på en handelsplats, vanligtvis en e-handel. AOV beräknas genom att dela totalt ordervärde med antal order.
ARPUAverage revenue per userGenomsnittlig intäkt per användareARPU är den genomsnittliga intäkten per användare under en specifik tidsperiod. ARPU beräknas genom att dela den totala intäkten från alla användare med totalt antal användare för den givna tidsperioden.
BOFU / BoFuBottom of funnelBotten av trattenBOFU hänvisar till botten på försäljningstratten, dvs beslutsfasen i en köpprocess.
BRBounce rateAvvisningsfrekvensEnligt Googles definition är en avvisning (bounce) en session på en enstaka sida på en webbplats. I Google Analytics räknas en avvisning specifikt som en session som utlöser en enstaka begäran till Analytics-servern. Ett exempel är när en användare öppnar en enstaka sida på en webbplats och sedan lämnar den utan att ha utlöst några andra begäranden till Analytics-servern under samma session. Avvisningsfrekvensen (bounce rate) är antalet sessioner på en enstaka sida dividerat med alla sessioner, eller procentandelen av alla sessioner på webbplatsen där användarna besöker en enstaka sida och som utlöser en enda begäran till Analytics-servern.
CLVCustomer lifetime valueKundens livstidsvärde, livstidsvärdeCLV är det uppskattade totala värdet av en kundrelation för ett företag, eller mer formellt: Nuvärdet av de framtida kassaflödena som tillskrivs en kund under hela kundens förhållande till företaget.
CMSContent management systemInnehållshanteringssystemCMS är mjukvara för att skapa, hantera och publicera olika typer av digitalt innehåll
CoSCost of salesKostnad för försäljningI ett marknadsföringssammanhang innebär CoS procentandelen av försäljning som utgörs av marknadsföringskostnad, dvs kostnaden för marknadsföring delat med försäljningen som marknadsföringen har genererat (gånger hundra). Om en marknadsföringskanal t ex har genererat 100 SEK i försäljning och kostat 10 SEK så har kanalen en CoS på 10 %.
CPACost per action, cost per acquisitionKostnad per åtgärd, kostnad per förvärvCPA är ett mätetal och en betalningsmodell inom digital marknadsföring. Genomsnittligt CPA beräknas genom att dela den totala kostnaden för att generera åtgärder eller förvärv med antalet åtgärder eller förvärv. Som betalningsmodell innebär det att en annonsör betalar en publicist en ersättning (cost) per åtgärd (action) eller förvärv (acquisition). Exempel på åtgärder är försäljning, klick, kontaktförfrågningar, nyhetsbrevsprenumerationer och registreringar. Exempel på förvärv är nya kunder.
CPCCost per clickKostnad per klickCPC är ett mätetal och en betalningsmodell inom digital marknadsföring. Genomsnittligt CPC beräknas genom att dela kostnad för annonsering med antal klick på annonserna. Budgivning med kostnad per klick (CPC) innebär att en annonsör betalar en publicist för klick på annonsörens annonser.
CPLCost per leadKostnad per lead (potentiell kund)CPL är ett mätetal och en betalningsmodell inom digital marknadsföring. Genomsnittligt CPL beräknas genom att dela den totala kostnaden för att generera leads (potentiella kunder) med antalet genererade leads. Som betalningsmodell innebär det att en annonsör betalar en publicist en ersättning (cost) per lead.
CPMCost per milleKostnad per tusen visningar, kostnad per tusen exponeringarCPM är ett mätetal och en betalningsmodell inom digital marknadsföring. Genomsnittlig CPM beräknas genom att dela den totala kostnaden för annonsering med antal tusen visningar av annonseringen. Som betalningsmodell innebär det att en annonsör betalar en publicist en ersättning (cost) per tusen (mille) visningar.
CPOCost per orderKostnad per orderCPO är ett mätetal och en betalningsmodell inom digital marknadsföring. Genomsnittligt CPO beräknas genom att dela den totala kostnaden för att förvärva order (försäljningar) med antalet order. Som betalningsmodell innebär det att en annonsör betalar en publicist en ersättning (cost) per order.
CROConversion rate optimizationKonverteringsoptimering, omvandlingsfrekvens-optimeringCRO är det systematiska arbetet med att öka andelen webbplatsbesökare som vidtar en önskad åtgärd. En önskad åtgärd kan vara att besökaren tillgodogör sig viss information, blir nyhetsbrevsprenumerant, registrerar sig eller köper något. CRO-processen handlar om att förstå varför användare besöker en webbplats, hur de rör sig på webbplatsen, vilka åtgärder de vidtar och vad som hindrar dem från att uppfylla sina och företagets (bakom webbplatsen) mål med besöket.
CRMCustomer relationship managementKundrelationshanteringCRM är systematisk hantering av ett företags kundrelationer och interaktioner med potentiella och existerande kunder. CRM omfattar strategi, taktik, processer, information och teknologi som syftar till att förvärva, utveckla och behålla kunder.
CTACall to actionUppmaning till handlingEn uppmaning till handling (CTA) är en instruktion, ofta i form av ett interaktivt element (t ex en knapp), som syftar till att uppmuntra användare att vidta en specifik åtgärd (köp, kontakta, prenumerera, ladda ner etc.)
CTORClick-to-open rateClick-to-open rateCTOR är ett mätetal inom e-postmarknadsföring som anger hur stor andel av dem som har öppnat  ett nyhetsbrev som har klickat på en länk i nyhetsbrevet. CTOR beräknas genom att dela antalet unika klick med antalet unika öppningar.
CTRClick-through rateKlickfrekvensCTR är ett mått på hur många av dem som ser en webbsida eller en annons som klickar sig vidare från webbsidan eller annonsen. CTR för en webbsida beräknas genom att dela antalet klick på länkar på webbsidan i fråga med antalet sidvisningar för webbsidan. CTR för en specifik länk på en webbsida beräknas genom att dela antalet klick på den specifika länken med antalet sidvisningar för webbsidan. CTR för en annons beräknas genom att dela antalet klick på annonsen med antalet visningar av annonsen.
CVRConversion rateKonverteringsgrad, konverteringsfrekvens, omvandlingsfrekvensCVR är procentandelen av ett urval (t ex besökare till en webbplats) som vidtar en önskad åtgärd (t ex köper något). Det vanligaste exemplet på konverteringsgrad är andelen besökare som köper något på en webbplats.
CWVCore Web VitalsHuvudvärden för webbenCWV är en uppsättning faktorer som Google anser vara viktiga för en webbsidas övergripande användarupplevelse. CWV består av tre sidhastighets- och interaktionsmätetal: LCP (largest contentful paint/största uppritningen av innehåll), FID (first input delay/fördröjning till första inmatningen) och CLS (cumulative layout shift/kumulativ layoutförskjutning). Google har tillkännagett att CWV kommer att ingå i deras sökalgoritm från och med maj 2021.
CXCustomer experienceKundupplevelseCX är kunders upplevelse av deras interaktioner med ett företag och en beteckning på kompetens- och verksamhetsområdet för design och hantering av dessa interaktioner.
ESPEmail service providerE-postleverantörEn ESP är ett företag som tillhandahåller tjänster för e-postmarknadsföring.
GAGoogle AnalyticsGoogle AnalyticsGA är en förkortning för Google Analytics, världens mest använda verktyg för digital analys.
GMBGoogle My BusinessGoogle My BusinessGMB, eller Google My Business, är ett verktyg för företag och organisationer att hantera sin digitala närvaro i Googles sökresultat och Google Maps.
GSCGoogle Search ConsoleGoogle Search ConsoleGSC, eller Google Search Console, är ett verktyg för att monitorera, upprätthålla och felsöka webbplatsers placeringar i Googles sökresultat.
GTMGoogle Tag ManagerGoogle Tag ManagerGTM, eller Google Tag Manager, är en tagghanterare, dvs ett verktyg för att hantera och distribuera marknadsföringstaggar (kodavsnitt eller spårningspixlar) på webbplatser (eller mobilappar) utan att behöva ändra i källkoden.
LSEOLocal search engine optimizationLokal sökmotoroptimeringLSEO är sökmotoroptimering inriktad på lokala sökresultat. För företag inriktade mot målgrupper med geografisk koppling är lokal sökmotoroptimering ett oerhört viktigt delområde av SEO eftersom Google lokaliserar sökresultat baserat på användarens plats och hur Google tolkar användarens sökintention. För t ex en lokal naprapat i Täby är sannolikt söktermer som "naprapat täby" de viktigaste att synas för. 
MAMarketing automationMarknadsförings-automationMA är användning av mjukvara och webbaserade tjänster för att hantera marknadsföringsuppgifter och processer automatiskt.
MOFU / MoFuMiddle of funnelMitten av trattenMOFU hänvisar till mitten på försäljningstratten, dvs övervägandefasen i en köpprocess.
MoMMonth over month, month on monthMånad mot månadMoM jämför värdet för ett visst mätetal en månad med föregående månad.
MVPMinimum viable productMinsta gångbara produktMVP är ett begrepp som populariserades av Eric Ries och Lean Startup som betonar betydelsen av lärande inom produktutveckling. Eric Ries definierade en MVP som den version av en ny produkt som gör det möjligt för ett team att skaffa  maximal mängd kundinsikter med minimal ansträngning. En MVP är en verklig produkt som riktar sig till en delmängd av produktens målgrupp och uppfyller ett minimum av produktens grundläggande kundvärdesförslag med minimal funktionalitet och användarupplevelse. (Utifrån hur "verklig produkt" tolkas finns det många typer av MVP.)
NAPName Address Phone NumberNamn, adress, telefonnummerInom sökmotoroptimering står NAP för ett företags namn (name), adress (address) och telefonnummer (phone number), dvs ett företags kontaktinformation. När ett företags kontaktinformation är korrekt och konsekvent för alla instanser där den förekommer så kan sökmotorer upprätta förbindelser mellan instanserna och förstå att de hör ihop och till ett och samma företag.
OKRObjectives and key resultsMål och nyckelresultatOKR är ett ramverk för att definiera, bryta ned och följa upp på mål (objectives) och de utkomster (key results) som krävs för att uppnå målen, som t ex används av Google.
ORMOnline reputation managementRykteshantering på nätet, anseendehantering på nätetORM syftar till att påverka och kontrollera ett företags, en persons eller en annan entitets rykte på nätet.
PBIProduct backlog itemProduktbackloggspostEn produktbackloggspost (PBI) är en diskret (avgränsad) arbetsuppgift i en produktbacklogg. PBI:er kan omfatta epics, user stories, specifikationer, buggar eller ändringsförfrågningar. Enligt Scrum måste varje PBI ha attributen beskrivning, ordning, estimat och värde.
PPCPay per clickBetala per klickPPC är en betalningsmodell inom digital marknadsföring där annonsörer betalar när en användare klickar på en av deras annonser.
QAQuality assuranceKvalitetssäkringQA innebär granskning och upprätthållande av önskad kvalitetsnivå på en tjänst eller produkt.
ROASReturn on ad spendAvkastning på annonskostnad
ROIReturn on investmentAvkastning på investeringROI är förhållandet mellan vinsten av en investering och dess kostnad, uttryckt som förhållande eller i procent (vinst / kostnad * 100 = x % ROI). Ett vanligt användningsområde inom digital marknadsföring är att dela försäljningen som en marknadsföringsåtgärd har genererat med kostnaden för marknadsföringsåtgärden för att kunna jämföra med andra marknadsföringsåtgärder.
RPRRevenue per recipientIntäkt per mottagareRPR är ett effektivitetsmått inom e-postmarknadsföring som beräknas genom att dela omsättningen som ett nyhetsbrev genererade med antal levererade mejl.
RTBReal time biddingRealtidsbudgivningRTB är ett sätt att köpa och sälja annonser programmatiskt i realtid. När en användare börjar ladda en webbsida i sin webbläsare så skickas en förfrågan till webbplatsens annonsbörs som meddelar att det finns en annonsvisning till salu. På börsen kan annonsköpare sedan bjuda på annonsvisningen utifrån hur värdefull de bedömer att den är. Hela budgivningsförfarandet är automatiserat och tar någon millisekund.
SAFeScaled Agile FrameworkSAFeSAFe är ett ramverk för att implementera agila angreppssätt storskaligt.
SESearch engineSökmotorEn sökmotor är en webbplats med hjälp av vilken användare kan söka på internetinnehåll.
SEMSearch enginge marketingSökmarknadsföringSEM var från början ett paraplybegrepp som omfattade både SEO och köpt sök (betald sökmotorannonsering). Numera används SEM enbart för att beteckna köpt sök. 
SEOSearch engine optimizationSökmotoroptimeringSEO är strategi, taktik och verksamhet för att maximera resultat för de organiska (icke-betalda) delarna av relevanta sökmotorer. SEO kan omfatta sökordsanalys, informationsarkitektur, monitorering av ranking, innehållsproduktion, förbättring av innehåll, länkgenerering och tekniska förbättringar.
SERPSearch engine results pagesSökmotorresultatsidor, sökresultatsidorSERP är en benämning på sidorna som visas av sökmotorer som svar på en sökordsfråga från en användare. Resultaten är av vanligtvis av två typer: organiskt sök (bestäms av sökmotorns algoritm) och köpt sök (betald annonsering).
SMMSocial media marketingSocial media-marknadsföringSMM är användningen av sociala nätverk för att marknadsföring. SMM omfattar organisk (icke-betald) social media, köpt social media (betald annonsering) och influerarmarknadsföring.
SoMeSocial mediaSocial mediaSoMe är en förkortning av social media, dvs former av elektronisk kommunikation (såsom t ex webbplatser för sociala nätverk och mikrobloggtjänster) genom vilka användare skapar grupper för att dela information, idéer, personliga meddelanden och annat innehåll (till exempel bilder och videor).
SOVShare of voiceAndel röstSOV är ett mått på an annonsörs andel av den totala marknadskommunikationen, det vill säga annonsörens andel av det totala mätbara och redovisade reklaminvesteringarna i en viss bransch eller i ett visst media under en given tidsperiod. Mer generellt inom digital marknadsföring innebär SOV andelen konversationer som genereras kring ett varumärke, en produkt eller en tjänst i olika (betalda och icke-betalda) kanaler jämfört med konkurrenterna.
TLDTop level domainToppdomänEn TLD är den mest generiska domänen i Internets hierarkiska DNS (domännamnssystem). En toppdomän är den sista komponenten i ett domännamn, till exempel "com" i "google.com" eller "org" i wikipedia.org.
TOFU / ToFuTop of funnelToppen av trattenTOFU hänvisar till toppen på försäljningstratten, dvs kännedomsfasen i en köpprocess.
TTMTime to marketTid till marknadenTTM är tiden det tar från en första produktidé till färdig produkt. Produkt kan i det här fallet innebära en faktisk produkt, funktionalitet eller marknadsföringskampanj.
UIUser interfaceAnvändargränssnittInom människa-datorinteraktion betecknar UI det utrymme där interaktioner mellan människor och datorer äger rum. Målet med interaktionen är att möjliggöra effektiv drift och kontroll av datorer ur ett operatörsperspektiv medan datorn samtidigt matar tillbaka information som hjälper operatörerens beslutsprocess. Inom digital marknadsföring används UI framför allt för att beteckna hur användare interagerar med webbplatser och appar och designen av dessa. UI-design är en del av UX-design.
UXUser experienceAnvändarupplevelseUX definieras som en persons förnimmelser och gensvar utifrån användning eller förväntad användning av en produkt, ett system eller en tjänst (ISO 9241-210). Mindre formellt handlar UX om hur en användare interagerar med och upplever en viss produkt, ett system eller en tjänst. UX inkluderar en persons subjektiva upplevelse av nytta, användarvänlighet och effektivitet. UX-design omfattar metoder och tekniker för att skapa meningsfulla och relevanta upplevelser för användare.
VTCView-through conversionExponeringskonverteringVTC innebär att en besökare exponeras för en annons utan att klicka på den för att sedan konvertera vid ett senare tillfälle. Läs mer om VTC här.
WIPWork in progressPågående arbete, arbete pågårInom Kanban innebär WIP antalet arbetsuppgifter som ett team för närvarande arbetar med. Att begränsa pågående arbete är en av Kanbans kärnegenskaper. Inom försörjningskedjehantering (supply chain management) betecknar WIP delvis färdiga varor som väntar på att slutföras. Mer allmänt kan WIP beteckna pågående arbete i allmänhet, t ex kan "WIP" i en powerpointpresentation beteckna att en slajd ännu inte är klar utan håller på att färdigställas.
YoYYear over year, year on yearÅr mot årYoY jämför värdet för ett visst mätetal ett år med föregående år.

Leave a Reply