Vad gör en marketing engineer (”marknadsingenjör”)?

Vad gör en marketing engineer (eller "marknadsingenjör") och behövs rollen? Såhär ser jag på bakgrund, syfte och möjliga ansvarsområden.

Under de senaste tio åren har marknadsföringsteknologi (MarTech) ökat explosionsartat. 2011 fanns det cirka 150 digitala marknadsföringsverktyg; 2020 hade den siffran ökat till åtta tusen – vilket innebär en tillväxt på över fem tusen procent (Marketing Technology Landscape Supergraphic (2020): Martech 5000 — really 8,000, but who’s counting?). Samtidigt börjar marknadsavdelningen konkurrera med IT om att ha den största teknologibudgeten (2016-2017 Gartner CMO Spend Survey Reveals the CMO’s Growing Mandate).

I stor utsträckning har framgång inom marknadsföring och e-handel kommit att handla om hur väl en marknads- eller e-handelsavdelning förmår utnyttja befintlig teknologi och hur snabbt ny teknologi kan anammas. I ett traditionellt företag där agilitet inte är inbyggt i företagets DNA och organisationen karaktäriseras av en uppdelning mellan ”verksamhet” och ”IT” snarare än tvärfunktionella team är därför teknologikompetensen inom marknad och e-handel en nyckelfråga, som i slutänden handlar om överlevnad. Det traditionella angreppssättet på marknadsföring och e-handel behöver kompletteras med ett systematiskt tillvägagångssätt för att utnyttja data och insikter för att driva effektivt, målinriktat beslutsfattande och orkestrering av marknadsföring genom modellstödda och teknologibaserade processer.

Marketing engineer-rollen har blivit allt vanligare under de senaste åren och kan vara en lösning på problemet att brygga gapet mellan ”verksamhet” och ”IT” och förmå maximera värdet av befintlig teknologi och anamma ny teknologi för att bibehålla eller förbättra affärsutkomster.

Marketing engineer-rollens syfte (på ett traditionellt företag)

Marketing engineer-rollens syfte är att:

 • Maximera marknadsföringsresultat med hjälp av teknologi
 • Effektivisera utvecklingen av marknadsföringsteknologi genom att tillhandahålla övergripande arkitektur och lösningsdesign

(Möjliga) ansvarsområden för en marketing engineer

Ansvarsområden för marketing engineer kommer att variera beroende på företag men en lista över ansvarsområden på en mer generisk nivå kan se ut såhär:

 • Äga teknologistacken för marknadsföring och säkerställa att den utvecklas i enlighet med affärsbehov och övergripande IT-arkitektur
 • Samarbeta med marknadsförare kring marknadsföringsstrategi, kanalstrategi och kampanjer
  • Tillhandahålla underlag om tekniska behov, vägval, implikationer och omfång
  • Hålla marknadsavdelningen à jour med teknikutveckling
  • Bidra till den långsiktiga utvecklingen av marknadsföringsstack och digitala handelsmiljöer
 • Ansvara för arkitekturella vägval och lösningsdesign och säkerställa integrerbarhet och förvaltningsbarhet av nya digitala verktyg
 • Översätta affärsproblem och affärsbehov till krav och tekniska begränsningar till affärsmässig beslutsrymd
 • Genomföra och optimera marknadsföringsaktiviteter som kräver (eller kan effektiviseras med) teknisk kompetens

Andra benämningar på marketing engineer

Det finns vad jag vet inte någon uppenbar, motsvarande titel på svenska men några alternativ på svenska och engelska (och svengelska) är:

 • Marknadsföringsingenjör
 • Marketing technology manager
 • MarTech manager
 • Martechansvarig
 • Ur ett IT-perspektiv: ”Lösningsarkitekt som arbetar inom marknadsavdelningen”

What is a marketing engineer?

Leave a Reply